M.Sc.; Ph.D. Robert Jagodziński

E-mail: jagodus@amu.edu.pl
Phone: 0048-61 829 6040

assistant professor

Jagodziński

Specialty: petrography, heavy minerals, clay minerals, geochemistry

Scientific interests:

 • sedimentology and mineralogy of modern continental shelf deposits (South China Sea, North Sea, Baltic Sea)
 • sedimentology and mineralogy of fluvial deposits (Mekong, Wisła, Ems)
 • mineralogy of modern tsunami deposits
 • petrology of sedimentary rocks
Papers
Abstracts

2015

2014

 • Szokaluk M., Jagodziński R., Moskalewicz D., Kubicki A., 2014 – Heavy minerals and clay minerals distribution in the region of Osterems tidal flat, North Sea. GeoFrankfurt 2014 – Earth System Dynamics. Niemcy, Frankfurt nad Menem, 21-24 września 2014. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, vol 85: 105, ISBN 978-3-510-49234-3
 • Szczuciński W., Makohonienko M., Muszyński A., Wünneman K., Bronikowska M., Pleskot K., Szokaluk M., Artemieva N., Cerbin S., Duczmal-Czernikiewicz A., Jagodziński R., Lutyńska M., Pisarska-Jamroży M., Rachlewicz G., van Loon T., Włodarski W., Woszczyk M., 2014 – Effects of meteorite impact in unconsolidated sediments, Morasko, Poland – outline of a new interdisciplinary project. GeoFrankfurt 2014 – Earth System Dynamics. Niemcy, Frankfurt nad Menem, 21-24 września 2014. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, vol 85: 82, ISBN 978-3-510-49234-3

2013

 • Jagodziński, R., Kubicki, A., Moskalewicz, D., Szokaluk, M., 2013 – Zmienność mineralogiczna osadów powierzchniowych w rejonie ujścia rzeki Ems (Morze Wattów). Konferencja Naukowa pt. „Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza”, Gdynia, 5-6.06.2013r.
 • Jagodziński, B. Sternal, W. Szczuciński, 2013 – Zastosowanie analizy minerałów ciężkich w badaniach osadów tsunami. GEOLOGIA MORZA, Teraźniejszość kluczem do przeszłości a przeszłość kluczem do przyszłości. Konferencja dedykowana prof. dr. hab. Stanisławowi Lorencowi. Poznań, 07-09.11.2013 r
 • Mitręga, M., Szczuciński, W., Jagodziński, R., Zajączkowski, M. 2013: Zapis sedymentacyjny powodzi Wisły w osadach Zatoki Gdańskiej In: Szczuciński W., Rotnicka J., Skolasińska K., Mitręga M., Sternal B., Biernacka J. (red.) Geologia Morza Teraźniejszość kluczem do przeszłości a przeszłość kluczem do przyszłości. Konferencja Geologia Morza Poznań, 7-9.11.2013 ISBN 978-83-6340091-0
 • Mitręga, M., Szczuciński, W., Jagodziński, R., Zajączkowski, M., Lorenc, S., 2013. Czy wielkie powodzie Wisły są „zapisane” w osadach Zatoki Gdańskiej? Konferencja naukowa „Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza”: 5-6 czerwca 2013 roku. Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Mitręga, M., Szczuciński, W., Jagodziński, R., Zajączkowski, M., Lorenc, S., 2013. Zapis zdarzeń powodziowych w osadach południowej Zatoki Gdańskiej, Morze Bałtyckie Konferencja Naukowa Geoekosystem Wybrzeży Morskich Uwarunkowania i funkcjonowanie geoekosystemów wybrzeży morskich Poznań-Biała Góra 16-17 maj 2013
 • Szczuciński, W., Jagodziński, R., Hanebuth, T.J.J., Stattegger, K., Wetzel, A., Mitręga, M., Unverricht, D., Van Phach, P., 2013: Współczesna sedymentacja osadów dostarczanych przez rzekę Mekong na przyległym szelfie kontynentalnym, Morze Południowochińskie . Szczuciński W., Rotnicka J., Skolasińska K., Mitręga M., Sternal B., Biernacka J. (red.) Geologia Morza Teraźniejszość kluczem do przeszłości a przeszłość kluczem do przyszłości. Konferencja Geologia Morza Poznań, 7-9.11.2013 ISBN 978-83-6340091-0

2012

 • Jagodziński, B. Sternal, and W. Szczuciński, 2012 – Application of heavy minerals analysis in studies of tsunami deposits. Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-5208-1, 2012, Wiedeń, 22- 27.04.2012 r.

2010

 • Szczuciński, W., Feldens, P., Forwick, M., Jagodziński, R., Schwarzer, K.,Stattegger, K., Unverricht, D., 2010: Przykłady zastosowania współczesnych technik badania dna morskiego: rozwój delty Mekongu, wpływ tsunami na szelf Morza Andamańskiego, dna fiordów Spitsbergenu. In: I Sympozjum Morskiej Geomorfologii. Metody Badań, Gdańsk 8-9.12.2010: 55.
 • Jagodziński, R., 2010: Cechy diagnostyczne współczesnych, reliktowych i mieszanych osadów na szelfie wietnamskim i sundajskim, Morze Południowochińskie. In: Rotnicka J., Szczuciński W., Skolasińska K., Jagodziński R., Jasiewicz J. (red.) Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza – POKOS’4, Smołdzino 21-26.06.2010., Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek :22-23.
 • Mitręga, M., Jagodziński, R., Szczuciński, W., Stattegger, K., 2010: Współczesna akumulacja terygeniczna na szelfie przyległym do delty Mekongu. In: Rotnicka J., Szczuciński W., Skolasińska K., Jagodziński R., Jasiewicz J. (red.) Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza – POKOS’4, Smołdzino 21-26.06.2010., Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek :91.

2008

 • Jagodziński, R., Sternal, B., 2008: Czy osady Mekongu są rzeczywiście transportowane na wschód? w: Wojewoda J. Materiały konferencyjne: Baseny śródgórskie, konteks regionalny środowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15-21.09.2008: 8.
 • Jagodziński, R., Sternal, B., Szczuciński, W., Lorenc, S., 2008: Heavy minerals in the 2004 tsunami deposits in Thailand. International Conference on Environmental Impacts of Tsunami. September 25-28 2008, Słubice Poznań, Poland. : 38-39.
 • Szczuciński, W., Chaimanee, N., Jagodziński, R., Lorenc, S., Rachlewicz, G., Saisuttichai, D., Tepsuwan, T., 2008: Geological impacts of tsunami in Thailand. International Conference on Environmental Impacts of Tsunami. September 25-28 2008, Słubice Poznań, Poland. : 61-64.
 • Yawsangratt, S., Szczuciński, W., Chaimanee, N., Jagodziński, R., Lorenc, S., Chatprasert, S., Saisuttichai, D., Tepsuwan, T., 2008: Effects of 2004 tsunami and hypothetical paleotsunami in Ao Khlong Rian, Pang Nga Province, Thailand. International Conference on Environmental Impacts of Tsunami. September 25-28 2008, Słubice Poznań, Poland. : 72-74.

2007

 • Szczuciński W., Chaimanee N., Di Geromino S.I., Jagodziński R., Saisuttichai D., Tepsuwan T., Yawsangratt S., Kokociński M., Ruamtum S., Sungeon P., 2007: Boulder deposits in coastal zone at Ao Klong Rian (Phang Nga province, Thailand) from 2004 Indian Ocean tsunami and from possible paleotsunami event   Asia Oceania Geosciences Society. 4th Annual Meeting, Bangkok.

2006

 • Jagodziński R., 2006: Diagnostic features of modern, relict and palimpsest sediments on Vietnam and Sunda shelves – South China Sea.   17th International Sedimentological Congress, Fukuoka Japan: O-117.

2001

 • Lorenc, S., Jagodziński, R. & Szczuciński, W., 2001: Współczesna sedymentacja szelfowa na Morzu Południowochińskim [Modern shelf sedimentation in South China Sea] In: Piotrowska, I. & Zwoliński, Z., [red.]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, Ochrona, Edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20.X.2001: 88.