M.Sc. Marta Mitręga

E-mail: martam@amu.edu.pl
Phone: 0048-61 829 6039

research assistant

Mitręga

Scientific interests:

 • sedimentation processes, especially in fluvial, deltaic and shelf environments
 • sedimentary record of environmental changes (flood, storm)
 • paleoecology
 • diatoms

 

Abstracts

2015

 • Mitręga, M., Kokociński, M., 2015. The use of diatom analysis in the study of flood deposits in the Gulf of Gdańsk. Algae as Indicators of Environmental Changes. 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Rzeszów Polańczyk 18-1 May 2015

2013

 • Mitręga, M., Szczuciński, W., Jagodziński, R., Zajączkowski, M. 2013: Zapis sedymentacyjny powodzi Wisły w osadach Zatoki Gdańskiej In: Szczuciński W., Rotnicka J., Skolasińska K., Mitręga M., Sternal B., Biernacka J. (red.) Geologia Morza Teraźniejszość kluczem do przeszłości a przeszłość kluczem do przyszłości. Konferencja Geologia Morza Poznań, 7-9.11.2013 ISBN 978-83-6340091-0
 • Mitręga, M., Kokociński, M. 2013: Zastosowanie analizy okrzemkowej w badaniach osadów powodziowych w Zatoce Gdańskiej . Szczuciński W., Rotnicka J., Skolasińska K., Mitręga M., Sternal B., Biernacka J. (red.) Geologia Morza Teraźniejszość kluczem do przeszłości a przeszłość kluczem do przyszłości. Konferencja Geologia Morza Poznań, 7-9.11.2013 ISBN 978-83-6340091-0
 • Szczuciński, W., Jagodziński, R., Hanebuth, T.J.J., Stattegger, K., Wetzel, A., Mitręga, M., Unverricht, D., Van Phach, P., 2013: Współczesna sedymentacja osadów dostarczanych przez rzekę Mekong na przyległym szelfie kontynentalnym, Morze Południowochińskie . Szczuciński W., Rotnicka J., Skolasińska K., Mitręga M., Sternal B., Biernacka J. (red.) Geologia Morza Teraźniejszość kluczem do przeszłości a przeszłość kluczem do przyszłości. Konferencja Geologia Morza Poznań, 7-9.11.2013 ISBN 978-83-6340091-0
 • Mitręga, M., Szczuciński, W., Jagodziński, R., Zajączkowski, M., Lorenc, S., 2013. Czy wielkie powodzie Wisły są „zapisane” w osadach Zatoki Gdańskiej? Konferencja naukowa „Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza”: 5-6 czerwca 2013 roku. Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Mitręga, M., Szczuciński, W., Jagodziński, R., Zajączkowski, M., Lorenc, S., 2013. Zapis zdarzeń powodziowych w osadach południowej Zatoki Gdańskiej, Morze Bałtyckie Konferencja Naukowa Geoekosystem Wybrzeży Morskich Uwarunkowania i funkcjonowanie geoekosystemów wybrzeży morskich. Poznań-Biała Góra 16-17 maj 2013
 • Skolasińska, K., Szczuciński, W., Mitręga, M., Rotnicka, J., Jagodziński, R., Lorenc, S., 2013. Sedimentary record of Warta river floods in summer 2010 and witen 2011 nearby Poznań, W Poland EGU General Assembly 2013
 • Mitręga, M., Szczuciński, W., Jagodziński, R., Zajączkowski, M., 2013. Sedimentary record of flood events in the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea EGU General Assembly 2013

2010

 • Mitręga, M., Jagodziński, R., Szczuciński, W., Stattegger, K., 2010: Współczesna akumulacja terygeniczna na szelfie przyległym do delty Mekongu. In: Rotnicka J., Szczuciński W., Skolasińska K., Jagodziński R., Jasiewicz J. (red.) Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza – POKOS’4, 2010. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek :91.
Projects

kierownik projektu, 2014-2016
Czy metodę okrzemkową można wykorzystać do badania osadów powodziowych? Badania na przykładzie późnoholoceńskich osadów Zatoki Gdańskiej; NCN 2013/11/N/ST10/00491

wykonawca, 2011-2013
Krótko- i długookresowe hydrogeologiczne, sedymentologiczne i hydrogeochemiczne skutki powodzi z maja i czerwca 2010 roku w dolinie Warty w rejonie Poznania, NCN N N304 105240